• Slide_2
  • Slide_4
  • Slide_3
  • Slide_1

Werknemer

Gangbare arbeid
Het valt vaak niet mee om weer aan het werk te gaan na een langere periode zonder werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u werk zoekt vanuit een uitkering, of nu weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt na ziekte. Wij begeleiden u bij het vinden van gangbare arbeid. Als u door ziekte of een handicap uw werk niet meer kunt doen zoals u dat deed, gaan we samen kijken naar de mogelijkheden die er wel voor u zijn. Dit kan zijn door een andere functie bij uw huidige werkgever, of wellicht gangbare arbeid bij een andere werkgever. Samen zoeken we naar een oplossing.

Outplacement
Het kan zijn dat u om wat voor reden dan ook op het punt komt dat u verzocht wordt een andere baan te gaan zoeken. Bij een zogenoemd outplacementtraject krijgt u begeleiding bij het zoeken van die nieuwe baan. In de meeste gevallen is het zo dat u en uw werkgever overeenkomen dat u op zoek gaat naar een andere baan en dus niet meer op uw oude werkplek terugkeert. Bij een outplacementtraject wordt u meestal geacht binnen een aantal maanden een andere baan te hebben gevonden. Lukt dit niet, volgt er alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.


  • Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:
  • een onoplosbaar arbeidsconflict
  • reorganisatie
  • vastlopen in uw carrière